ေက်ာက္ေတာ္တြင္ ျမစ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၁၂ လုံး ေရထဲေမ်ာပါ | DVB