ဆီးရီးယားတြင္ တုိက္ေလယာဥ္ပစ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ႐ုရွားက ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈ အရွိန္ျမႇင့္ | DVB