ေဒးဒရဲၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္တြင္ အင္အား ၄ ဒသမ ၀ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ | DVB