A d v e r t i s e m e n t With Us

အီေကြေဒါ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဗုံးလန္႔မႈေၾကာင့္ အမတ္ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ ကယ္ထုတ္

အီေကြေဒါႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦမွာ ဗုံးလန္႔မႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၀၀ ေလာက္ကို ကယ္ထုတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အဲဒီဗုံးလန္႔မႈမွာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီေလာက္မွာ ဗုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ရရိွခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ကာကြယေ္ရးအစီအမံေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဗုံးလန္႔မႈျဖစ္ပြားအၿပီးမွာ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းဆိုင္ရာ က်မ္းက်င္သူေတြနဲ႔ မီးသတ္သမာေးတြဟာ အခင္းျဖစ္ရာေနရာကို အလ်င္အျမန္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီဧရိယာကို ရွင္းလင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦကို မိနစ္ ၄၀ ေလာက္ပိတ္ထားခဲ့ရၿပီး၊ အခုျဖစ္ရပ္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up