႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကုိ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ကုလ ေတာင္းဆုိ | DVB