ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒို္င္မွာ မတ္ပဲ ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၃,၇၈၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၈၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္ အသင္းမွာေတာ့ မတ္ပဲ အသစ္ ၁ အိတ္ကို ၄၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၇၈၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၄၁,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီ အသစ္ ၁ အိတ္ကို ၃၆,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး မႏၲေလး ပဲြစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲႀကီး ၅၅.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ကေန ေငြက်ပ္ ၁၃၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးပါတယ္။ မံုရြာ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၂၉,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁.၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၆,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၁၀၈,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ျမင္းျခံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၁,၂၅၀ က်ပ္ကေန ၁၀၃,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၄,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁,၆၉၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၇၅၀ က်ပ္ကေန ၁,၇၄၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း စီပီေျပာင္း အဓိကထြက္တဲ့ လား႐ိႈးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၅၄ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၂၇,၄၈၅ က်ပ္ကေန ၂၉,၁၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၃,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ သီးႏံွေတြထဲက ပဲႀကီးကေတာ့ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲအသစ္ေတြ ေဈးကြက္ထဲကို မဝင္ေသးတဲ့အတြက္ ပဲလက္က်န္ေတြက အေရာင္းအဝယ္နည္းၿပီး ေဈးက က်ဆင္းသြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပဲကုန္သည္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကတည္းက ေဈးၿငိမ္ေနခဲ့ရာမွ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ေဈးက က်ဆင္းသြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၁ တင္းကို ၃၀,၀၀၀ နီးပါးအထိ ေဈးက က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲႀကီးက တျခားပဲေတြထက္ ေဈးအျမင့္ဆံုးရရွိေနတဲ့ ပဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းက အဓိကဝယ္ယူတဲ့ ပဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

//
More News
Up