A d v e r t i s e m e n t With Us

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆင္စြယ္ေရာင္းခ်မႈ တားျမစ္

ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ဆင္စြယ္လက္လီေစ်းကြက္ရိွတဲ့ ေဟာင္ေကာင္မွာ ဆင္စြယ္ေရာင္းခ်မႈ တားျမစ္တာကို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္မွာ ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြက ေထာက္ခံလုိက္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းက တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွာ ဆင္စြယ္ေရာင္းခ်မႈ တားျမစ္ၿပီးေနာက္ ေဟာင္ေကာင္မွာ အခုလုိ တားျမစ္လုိက္တာျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ဟာ ဆင္စြယ္ေရာင္း၀ယ္တာကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ ေဟာင္ေကာင္မွာ ၀ယ္ယူတဲ့ ဆင္စြယ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကေန ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္စြယ္ေရာင္းခ်မႈ တားျမစ္လိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး WWF HONG KONG စိမ့္ေျမထိန္းသိမ္းေရး ဒါ႐ိုက္တာက  “ဒါဟာ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရက  အာဖရိကန္ဆင္ေတြ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွွာက္ေရးကို မဆုတ္မႏွစ္ျပဳလုပ္သြားမယ္ဆုိတာ ျပသတာပါ။ ေနာက္တဆင့္က ေဟာင္ေကာင္ကို ဒါမွမဟုတ္ ေဟာင္ေကာင္ကေနတဆင့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ မရိွေတာ့ေအာင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အရိွန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ”  လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမး္ေရး ကမ္ပိန္းမန္ေနဂ်ာက “ဒါဟာ ဆင္ထိန္းသိမး္ေရး သမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ဟာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ကုန္သြယ္မႈ အထူးသျဖင့္ ဆင္စြယ္ကုန္သြယ္မႈ  ဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္ေနတာပါ”  လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ဆင္ေကာင္ေရ ၃၀၀၀၀ ေလာက္ဟာ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္ခံေနရတယ္လုိ႔ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ထိန္းသိမး္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ WildAid က ခန္႔မွန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆင္စြယ္ေရာင္းခ်မႈ တားျမစ္ျခင္း ဥပေဒျပ႒ာနး္ၿပီးတာနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ကို ဒါမွမဟုတ္ ေဟာင္ေကာင္ကေန ဆင္စြယ္သြင္းကုန္နဲ႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ကုန္ေတြကို  တားျမစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up