ကမၻာ့ပထမဆံုး အသည္းကင္ဆာေရာဂါ စစ္ေဆးသည့္ ဓာတ္ကူကိရိယာ တ႐ုတ္တီထြင္

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
ကမၻာ့ပထမဆံုး အသည္းကင္ဆာေရာဂါ စစ္ေဆးတဲ့ ဓာတ္ကူကိရိယာကို တ႐ုတ္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ သုေတသီေတြက တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ ဖူတန္႔တကၠသိုလ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ က်ံဳးရွန္ေဆး႐ုံက တ႐ုတ္လူမ်ိဳး သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ၉ ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အသည္းကင္ဆာေရာဂါ ၇ မ်ိဳးကို စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ ဓာတ္ကူကိရိယာကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။ အခုလို ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အတြက္ မူပိုင္ခြင့္လည္း ရရွိထားၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဓာတ္ကူကိရိယာဟာ အသည္းကင္ဆာ ႏုစဥ္အခ်ိန္မွာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိႏိုင္ဖို႔ ေသြး ၀ ဒသမ ၂ မီလီလီတာကိုသာ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ “သေႏၶသားအဆင့္ အသည္းမွာေတြ႔ႏိုင္တဲ့ အယ္ဖာဖက္တို ပ႐ုိတင္းက အေပါင္း ၆၀ နဲ႔ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ ဒါက ပံုေသေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အက္ဖာဖက္တိုပ႐ုိတင္း အႏုတ္လကၡဏာျပေနတဲ့ လူနာေတြကို ေရာဂါရွာေဖြရာမွာ မိုင္ခ႐ုိ အာအန္ေအ (RNA) ေမာ္လီက်ဴးကို အသံုးျပဳတာက က်ေနာ္တုိ႔ကို ပိုၿပီးအဆင္ေျပေစပါတယ္” လို႔ က်ံဳးရွန္ ေဆး႐ုံဥကၠ႒ ဖန္႔က်ားက ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ကို ရွင္းျပပါတယ္။ “ေရာဂါကို ခြဲစိပ္ကုသမႈ ခံယူၿပီးခ်ိန္နဲ႔ ကုသေနဆဲကာလမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုလည္း ဒီဓာတ္ကူကိရိယာနဲ႔ စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိတဲ့အခ်ိန္က ရလဒ္က ကုသမႈခံယူၿပီးရင္ ေလ်ာ့က်သြားရမွာပါ။ ဒါဆို ကုသမႈက အလုပ္ျဖစ္တယ္ေပါ့။ အခုစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိက်ေသခ်ာပါတယ္” လို႔ ေရာဂါကုသခ်ိန္မွာလည္း တုိးတက္မႈရွိမရွိကို စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့အေၾကာင္း က်ံဳးရွန္ေဆး႐ုံ ဒု-ဥကၠ႒ က်ိဳးက်န္႔က ေျပာပါတယ္။

//
More News
Up