ျပည္ေရႊဆံေတာ္ဘုရားတြင္ ဉာဏ္႐ုိးပူေဇာ္ပြဲက်င္းပ | DVB