A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၅၂,၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၃,၁၀၀ ေဈးရွိေနၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၄၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၃၈,၆၈၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီ ၁ အိတ္ကို ၃၁,၅၀၀ က်ပ္မွ ၃၇,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၁၈၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲတီစိမ္း ပိႆာ ၂၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို က်ပ္ ၂၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၃,၇၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁၉,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၂၄,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မံုရြာမွာ ၉,၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေအာင္ပန္း)က ၁ ပိႆာကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ မွ ၂,၆၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴက ၅၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ ေဈးကြာျခားပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလး ပြဲစားကုန္စည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၂၃,၀၀၀ က်ပ္မွ ေငြက်ပ္ ၁၂၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့  ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၃၃,၀၀၀ နဲ႔ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားေနပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္စည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၅,၀၀၀ က်ပ္မွ ေငြက်ပ္ ၁၁၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ က်ပ္ ၁၀၃,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၁ အိတ္ကို ၆,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားေနပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up