နန္းရဲ႕ ရွမ္း၀တ္စံုက လူေတြ တအားသေဘာက်ပါတယ္ – အလွမယ္ နန္းေမြခမ္း | DVB