A d v e r t i s e m e n t With Us

ကိုယ္ထည္ဆဲလ္ အသံုးျပဳၿပီး ကမာၻ႔ပထမဆံုး ေမ်ာက္ႏွစ္ေကာင္ကို ပံုတူမ်ဳိးပြား

တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ ကုိယ္ထည္ဆဲလ္ အသံုးျပဳၿပီး ကမာၻ႔ပထမဆံုး မကၠာေကြ (Macaque) ေမ်ာက္ႏွစ္ေကာင္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ပံုတူမိ်ဳးပြားႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဇန္နဝါရိီ ၂၅ ရက္က ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ပံုတူမ်ိဳးပြားခဲ့ရာမွာ ေဒၚလီအမည္ရိွ သိုးေလးကို ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းအတုိင္း ပံုတူမိ်ဳးပြားခဲ့တာပါ။ ဟုန္ဟုန္နဲ႔ ဟြာဟြာလုိ႔ အမည္ရတဲ့ ပံုတူမ်ိဳးပြားေမ်ာက္ႏွစ္ေကာင္ကို တ႐ုတ္သိပၸံအကယ္ဒမီ လက္ေအာက္ရိွ “လူသားမဟုတ္ေသာ ပ႐ိုင္းမိတ္ သုေတသနစင္တာ” ကေန ေအာင္ျမင္စြာ ပံုတူမ်ိဳးပြားခဲ့တာပါ။ တ႐ုတ္သိပၸံအကယ္ဒမီဥကၠ႒က “လူသားမဟုတ္တဲ့ ပ႐ိုင္းမိတ္ေတြကို ပံုတူမ်ိဳးပြားတာဟာ လူသားေရာဂါနဲ႔ က်န္းမာေရး သုေတသနျပဳဖုိ႔ အစမး္သပ္ခံ တိရစာၦန္ေတြကို ဖန္တီးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တ႐ုတ္သိပၸံ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေရွ႕ေျပးသုေတသန ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up