A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၁,၉၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၃၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ မတ္ပဲအသစ္က ၁ အိတ္ကို ၄၈,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၃၆,၉၅၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ အိတ္ကို ၉၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီအသစ္ ၁ အိတ္ကို ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၉၅၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲႀကီး ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက ၅၅.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၃၉,၂၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၄၂,၃၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၆၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲႀကီး အမ်ားဆံုး ဝင္တဲ့ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၃၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၅၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၇,၇၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းျဖဴက ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၃၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၁၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၁၃၃,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁,၇၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၇၁၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၇၂၀ က်ပ္ကေန ၁,၇၄၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီ အမ်ားဆံုး ဝင္တဲ့ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒို္င္မွာ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၆၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၅၂၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၇၀၀ က်ပ္ကေန ၁၆၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္နဲ႔ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၇၅ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up