ဘားအံတြင္ မူးယစ္ေဆးဖမ္းဆီးရာမွ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္အပါအ၀င္ ၇ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB