အစၥေရးႏွင့္ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ကူညီမည္ဟု အေမရိကန္ ဒုသမၼတ ေျပာ | DVB