ျမန္မာ-ထိုင္းခ်စ္ၾကည္ေရး သံဃာအပါး ၂ ေသာင္း ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလႉပြဲ | DVB