နယ္သာလန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတြင္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူ ၆ ဦး ေသဆံုး | DVB