တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ထုိင္းစက္ေလွ ေပါက္ကြဲ၊ ၁၆ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB