မီနာကို ေပါင္ ၁၀.၅ သန္းျဖင့္ ဘာစီလိုနာ ေခၚယူ | DVB