ဆန္းခ်က္ဇ္အေနျဖင့္ မန္စီးတီးအသင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင့္ေၾကာင္း ဖာဒီနန္ ေျပာ | DVB