မ်ဳိထားသည့္ တုိက္ၾကက္ကုိ စပါးအံုးေႁမြႀကီး ဘယ္လုိျပန္အန္သလဲ (႐ုပ္သံ) | DVB