အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ အမိန္႔ခ်ခံရၿပီး ၁ လအၾကာ ေထာင္တြင္းေဆး႐ုံ၌ ကြယ္လြန္ | DVB