ကမာၻ႔ဖလားမတိုင္မီ အဂၤလန္အသင္း ေကာ္စတာရီကာႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေျခစမ္းမည္ | DVB