အေပၚပုိင္းဗလာက်င္းအမ်ဳိးသမီးက ခ်က္သမၼတကုိ ပူတင္၏မိန္းမပ်က္ဟု ေအာ္ဟစ္ (႐ုပ္သံ) | DVB