ကယ္လီဖုိးနီးယားတြင္ ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၁၇ ဦးရွိၿပီ၊ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားကုိ ဆက္ရွာေန | DVB