ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေမာင္ေတာေဒသသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ | DVB