ပါကစၥတန္ ကေလးငယ္ ၆ ဦးကုိ လူတဦးတည္းက အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့ဟုဆုိ | DVB