အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ပိတ္ပစ္မႈ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ဆႏၵျပ | DVB