ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ရန္ကုန္တကၠသုိလ္အတြင္း စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ | DVB