ျဖဴးၿမိဳ႕အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ အင္အား ၄ ဒသမ ၈ အဆင့္ရွိ ငလ်င္ ထပ္မံလႈပ္ခတ္ | DVB