ဆုိရွယ္မီဒီယာသည္ လူကုိစြဲလမ္းေစေၾကာင္း ကိန္းဘရစ္ၿမိဳ႕စားကေတာ္ ေျပာ | DVB