ႏုတ္ထြက္သည့္သတင္း လုံး၀မွားယြင္းေၾကာင္း ရခုိင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB