ဖမ္းဆီးခံလူငယ္ ၅ ဦးကို လႊတ္ေပးရန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔ေတာင္းဆို | DVB