ပါကစၥတန္ မိန္းကေလးငယ္ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ | DVB