ပဋိပကၡမ်ား ေရွာင္လႊဲႏုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းရန္ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘာတူ | DVB