႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ဆႏၵျပ | DVB