ေရႊကမၻာလံုး ႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးပြဲတြင္ အေကာင္းဆုံး အမ်ဳိးသားဇာတ္ေဆာင္ဆုကို မက္ဂရီေဂါ ရရွိ | DVB