စိတ္က်န္းမာေရးေၾကာင့္ သမၼတရာထူးႏွင့္ မသင့္ေတာ္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ ထရမ့္ ျငင္းဆို | DVB