မေသခင္ ကုိယ္တုိင္သရဏဂံုတင္ၿပီး ထူးထူးျခားျခား အသုဘအခမ္းနား ျပဳလုပ္ (႐ုပ္သံ) | DVB