ပဲခူးႏွင့္ ေလာင္းလုံးတြင္ ဖခင္က သမီးကို သားမယားျပဳက်င့္မႈ  ျဖစ္ပြား | DVB