ေမာင္ေတာတြင္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တိုက္ခုိက္ခံရ၊ ဗုိလ္ႀကီး ၁ ဦး အပါအဝင္ ၆ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB