မႏၲေလး-လား႐ႈိး-မူဆယ္လမ္း ကားပိတ္ျခင္း စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္ေမာင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ | DVB