ပရီးမီးယားလိဂ္ ပ်မ္းမွ်ဂုိးသြင္းမႈႏႈန္းတြင္ လင္ဂတ္က ဟယ္ရီကိန္းထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိ | DVB