ကိုရီးယား-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္ျပပြဲ ျပဳလုပ္ | DVB