EQ ျမင့္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ

Emotional intelligence (EQ) ဆိုတာဟာ သင္ဘယ္ေလာက္ ခံစားမႈေတြကို ေဖၚျပႏိုင္လဲ ဆိုတာနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနတဲ့ အေျခအေနေတြမွာေတာင္ ဒီစိတ္ခံစားမႈေတြကို အျပဳသေဘာနဲ႔ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္လဲ ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ EQ ျမင့္တဲ့သူေတြဟာ လူေတြနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို ကုိယ္ခ်င္းစာျခင္း၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အျငင္းပြားမႈေတြကို ေလ်ာ့ေစတဲ့ အရည္အခ်င္းရွိပါတယ္။ သိျမင္ျခင္းနဲ႔ နားလည္ျခင္းဟာ သင္အျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုေတြးလဲ၊လႊမ္းမိုးလဲဆိုတဲ့ စကားေျပာျခင္းမပါတဲ့ အလုပ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ IQ နဲ႔ မတူတာကေတာ့ EQ ဟာ ေမြးကတည္းက ပါလာတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ သင္ယူလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ EQ ကို သင္ယူျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းဟာ မတူညီဘူးဆိုတာ သိထားသင့္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးစဥ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို အၿပီးတိုင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ သတိထားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆက္ဆံမႈေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ စိတ္ဖိစီးမႈကို ဘယ္လို ေက်ာ္လႊားမလဲဆိုတာကို သင္ယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေအာင္ျမင္ဆံုး (သို႔) ဘဝမွာ အျပည့္စံုဆံုးသူေတြဟာ အေတာ္ဆံုးသူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ပညာေရးပိုင္းမွာ ထူးခြ်န္လြန္းသူေတြဟာ လူမႈေရး၊ အလုပ္ေတြ၊ ဆက္ဆံမႈ ပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ညံ့ဖ်င္းၾကတာ ေတြ႔ဖူးမွာပါ။ IQ ဟာ သူတစ္ခုတည္းက ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဟုတ္ပါတယ္။ IQ ဟာ သင့္ကို ေကာလိပ္တက္ရေအာင္ေတာ့ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ EQ ကသာ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ IQ နဲ႔ EQ ဟာ အတူတကြ ရွိေနၿပီး သူတို႔ႏွစ္ခု အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ၿပီး တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အေထာက္အပံ့ျဖစ္ရင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

EQ ဟာ ဘာကို သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလဲ။

ေက်ာင္း (သို႔) အလုပ္မွာ သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္

EQ ဟာ သင့္ကို အလုပ္ခြင္မွာ လူမႈေရးအရႈပ္ေထြးေတြကို ေျဖရွင္းေပးရံုသာမက သူမ်ားေတြကို ဦးေဆာင္ၿပီး စိတ္တက္ႂကြေစကာ သင့္အလုပ္မွာ ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ အလုပ္ခန္႔တဲ့အခါမွာ EQ ကို အလုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈသာမက အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူၾကၿပီး အလုပ္မခန္႔ခင္ EQ စစ္ေဆးျခင္း ကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

သင့္က်န္းမာေရး

တကယ္လို႔ သင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္ေတြကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ စိတ္ဖိစီးမႈကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျပင္းထန္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ မထိန္းႏိုင္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈဟာ ေသြးေပါင္တက္ေစျခင္း၊ ကိုယ္ခံအားနည္းေစျခင္း၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ေလျဖတ္ျခင္းေတြ ပိုျဖစ္ေစျခင္း၊ ကေလးမရႏိုင္ျခင္း၊ အသက္ႀကီးျမန္ျခင္းေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ EQ ကို တိုးတက္ေစဖို႔ ပထမ အခ်က္ကေတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး။ ထိန္းခ်ဳပ္မရႏိုင္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါၿပီး စိတ္ပူျခင္းေတြ၊ စိတ္က်ျခင္းေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ခံစားခ်က္ေတြကို နားမလည္ႏို္င္ရင္၊ သက္ေတာင့္သက္သာ မျဖစ္ရင္၊ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံမႈကို ရရွိမွာ မဟုတ္ပဲ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္မႈကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ဆက္ဆံမႈေရး

သင့္ခံစားခ်က္ေတြကို နားလည္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ သင္ဘယ္လိုခံစားရတယ္ဆိုတာကို ပိုမိုေဖၚျပႏိုင္ၿပီး အျခားသူေတြ ဘယ္လိုခံစားရတယ္ဆိုတာကိုလည္း ပိုမို နားလည္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဆက္ဆံေရးကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစၿပီး သင့္အလုပ္ခြင္မွာေရာ ကိုယ္ပိုင္ဘဝမွာပါ အဆင္ေျပလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ EQ မွာ ဘာေတြ ပါဝင္ပါသလဲ။

မေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကို ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ျခင္း

EQ မွာ မေကာင္းတဲ့ခံစားခ်က္ေတြကို ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းထက္ ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အရာမရွိပါဘူး။ ဒါဆို လူေတြကိုေရာ သူတို႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာပါ ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိစၥတစ္ခုကို ဘယ္လိုခံစားမလဲဆိုတာ ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ေတာ့ ပထမဆံုး ေျပာင္းလဲဖို႔ကေတာ့ ကိုယ္ေတြးပံုေတြးနည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တည္ၿငိမ္စြာ ေနႏိုင္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း

လူအမ်ားစုဟာ ဘဝမွာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ခံစားဖူးၾကပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးစရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းဟာ မိိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ ေနသားတက်ရွိျခင္းနဲ႔ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္း တို႔ ကြာျခားသလိုပဲ ကြာျခားမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈ ရွိၿပီဆိုရင္ စိတ္ထဲမွာ မွတ္ထားမယ့္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေနဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ရွိျခင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့အခါ ခက္ခဲတဲ့ ခံစားမႈေတြကို ထုတ္ျပတတ္ျခင္း။ တခါတရံမွာေတာ့ လူေတြဟာ ကိုယ္ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္ေနတယ္၊ ဘာကိုယံုၾကည္တယ္ဆိုတာ ျပသဖုိ႔အတြက္ စည္းေတြသတ္မွတ္ထားဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ျငင္းဖို႔လိုတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုအတြက္ အျပစ္ရွိသူလို ခံစားေနဖို႔မလိုပဲ အျပတ္ျငင္းႏိုင္ျခင္း၊ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို အေရးႀကီးတယ္လို႔ သိျခင္း၊ ကိုယ္ေပးခဲ့တဲ့အရာေတြအတြက္ ျပန္လည္ရယူလိုျခင္း၊ ျဖစ္လာမယ့္ အႏၲရာယ္ေတြက မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ျခင္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

တက္တက္ႂကြႂကြ ေနထိုင္ျခင္း

လူအမ်ားစုဟာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမသင့္တဲ့လူေတြကို ဘဝတာမွာ ေတြ႔ၾကရမွာပါ။ ေပါင္းသင္းဖို႔ ခက္ခဲရတဲ့သူေတြနဲ႔ အလုပ္္မွာ (သုိ႔) အိမ္မွာ ဆက္ေပါင္းေနရတာမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီလူေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ပ်က္စီးျခင္းေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆို ဒီလိုအေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ ဘယ္လိုတက္ႂကြစြာေနဖို႔ လိုမလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြပါ၀င္ပါတယ္။

ကံဆိုးျခင္းကေန ျပန္လည္ႏိုးထႏိုင္စြမ္း

ဘဝဟာ အျမဲတမ္းေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဒါကို အကုန္လံုးသိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးေတြ၊ စိတ္ခံစားမႈေတြ၊ အျပဳအမူေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ အေကာင္းျမင္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ရႈပ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ျခင္း ေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ကိုင္တြယ္ရ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ၾကံဳတိုင္း ဒီကေန ဘာ အေတြ႔အၾကံဳရလဲ။ ဘာကိုသင္ယူႏိုင္မလဲ။ သမရုိးက် မဟုတ္ပဲ ေတြးရင္ ဘယ္အေျဖေတြက ပိုေကာင္းလဲ အစရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ကို္ယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြက အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေလေလ အေျဖေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကေကာင္းမြန္ေလေလပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြဟာ သင္ယူမႈနဲ႔ အေလးေပးမႈေပၚမွာ အေျခခံတာျဖစ္ၿပီး ဒီအေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အျမင္ေတြကို ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြမွာ ရင္းႏွီးတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖၚျပႏိုင္ျခင္း

ခ်စ္ခင္တဲ့ ႏူးည့ံတဲ့ ခံစားမႈေတြကိုထိေရာက္စြာ ေဖၚျပႏိုင္ျခင္းဟာ ဆက္ဆံမႈေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာေတာ့ ထိေရာက္ျခင္းဆိုတာဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဆက္ဆံမႈတစ္ခုမွာ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ခံစားမႈေတြကို ေဝမွ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ စိတ္အားျဖစ္ေစကာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အျခားသူတစ္ေယာက္က ဒီလိုလုပ္ခဲ့ရင္ ေကာင္းမြန္စြာ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ျခင္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ေရးသားသူ

ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe.

ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up