A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲ (FAQ/RC) က ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၁၈,၇၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ တင္းကို ၁၇,၅၀၀ က်ပ္ကေန က်ပ္ ၁၇,၈၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ တင္းကို ၉၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၃၆,၇၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၄,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂,၇၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၇၅,၉၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါယတ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ေထာပတ္ပဲက ၅၆.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၆၃,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၈၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္နီ(ပခုကၠဴ)က ၁ ပိႆာကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၇၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၾကက္သြန္နီ အမ်ားဆံုးဝင္တဲ့ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၀၀၀  က်ပ္ကေန ၂,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴမွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္က ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၉၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉၃,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁၇,၀၀၀ က်ပ္ ေဈး ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up