ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီျမစ္အတြင္း ေလယာဥ္ပ်က္က်၊ ၆ ဦး ေသဆုံး | DVB