သံဃာအပါး ၁၈၀၀၀ ႀကိဳပုိ႔ရန္ YBS အစီး ၆၀၀ ေက်ာ္ စီစဥ္ထား | DVB