A d v e r t i s e m e n t With Us

မသန္စြမ္းအခြင့္အေရး တန္းတူရရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲဟု ဒုသမၼတေျပာ

မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕  လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔  အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ အျခားႏိုင္ငံသားေတြလို  တန္းတူညီမွ်ရရွိခံစားဖို႔  အခက္အခဲေတြ  စိန္ေခၚမႈေတြ  ႀကဳံေတြ႔ေနရတုန္းျဖစ္တယ္လို႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ က ေျပာပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့  မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ  အစည္းအေဝးမွာ ေျပာတာျဖစ္ၿပီး  မသန္စြမ္းသူေတြအေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အျမင္သေဘာထားဆိုင္ရာ အတားအဆီးေတြကို ဒီေန႔တိုင္ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရတုန္းလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္တဲ့  ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း၊ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာသင္ခုံေတြကို ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္း၊ မသန္စြမ္းမႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ လိုအပ္တဲ့  သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံေပးျခင္း စတဲ့  ႐ုပ္ဝတၳဳဆိုင္ရာမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈအားနည္းတယ္။ မ်က္မျမင္ လက္စမ္းစာနဲ႔  လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားတို႔ တတ္ေျမာက္တဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔  မသန္စြမ္းဆရာ ဆရာမမ်ား စတဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈေတြ မရွိဘူးလို႔လည္း  ဒုသမၼတက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မသန္စြမ္းသူေတြ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာရပ္တည္ေရး၊ အမွီအခိုကင္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးဖို႔၊ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းသင္တန္းေတြေပးဖုိ႔၊ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာေတြကို မသန္စြမ္းသူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးဖို႔နဲ႔  လိုအပ္တဲ့ နည္းပညာေတြ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ လည္း ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  မသန္စြမ္းသူ ၂ဒသမ ၃ သန္း ရွိျပီး  ႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ႕  အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၄ရက္မွာ ဖြဲ႔စည္းၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေစဖို႔နဲ႔  မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို  ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up