A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၅၈,၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၄၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ၃၉,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေဈးအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒို္င္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၇၆,၈၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၇၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ (စမံု) မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ကေန ၁၂၃,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) အမ်ားဆံုး ဝင္တဲ့ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၉၆,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နိက ၁ ပိႆာကို ၅၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးျမင့္တက္လာပါတယ္။ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၁၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းျခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၃၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ စီပီေျပာင္း ၅၄ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကိုို ၂၄,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၅,၄၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး မႏၲေလး ပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၄,၈၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ လား႐ိႈးနဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up